[

Mamy w sercu pięć gramów szaleństwa i trzymamy z Jezusem!

Kilka zasad…
Na Sercańskich Rekolekcjach Młodzieżowych aktywnie odpoczywamy, pogłębiamy wiarę, tworzymy zaprzyjaźnioną ze sobą i z Bogiem wspólnotę. Staraj się być odpowiedzialny za powierzone Ci zadania oraz dbaj o właściwą kulturę w relacjach do chłopaków i dziewcząt.

Nie obawiaj się długich godzin spędzonych w kościele, ale bądź otwarty na kontakt z Bogiem, z Jego Słowem, z kapłanami… Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe to wyjazdy „inne, niż inne”, to więcej, niż typowy obóz.

REGULAMIN SERCAŃSKICH REKOLEKCJI MŁODZIEŻOWYCH

1. Sercańskie Rekolekcje Młodzieżowe (SRM) mają charakter religijny. Turnus prowadzi ksiądz i ma
do pomocy animatorów, którzy są także odpowiedzialni za grupę. W programie dnia
przewidziana jest codzienna modlitwa (poranna i wieczorna), Msza święta, spotkanie dyskusyjne
oraz możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi świętej i osobistej rozmowy z kapłanem.
2. W SRM może uczestniczyć młodzież od 14 roku życia. W wybranych turnusach może
uczestniczyć młodzież pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę
rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Wszyscy uczestnicy rekolekcji podlegają ubezpieczeniu.
4. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach pod żaglami oraz na nartach uwzględnia korzystanie ze
sprzętu sportowego oraz wsparcie doświadczonych instruktorów.
5. Każdy indywidualny uczestnik SRM po przyjeździe powinien zgłosić się u księdza prowadzącego
rekolekcje.
6. Po przybyciu na miejsce uczestnicy podzieleni są na kilkuosobowe grupy, nad którymi opiekę
sprawują animatorzy. W ramach grup przygotowują oprawę liturgiczną Mszy św., pomagają przy
wydawaniu posiłków i sprzątaniu po nich.
7. Uczestnicy biorą udział we wszystkich punktach programu rekolekcji.
8. Spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych i stosowanie wszelkich środków
odurzających w czasie SRM jest bezwzględnie zakazane. Osoby, które nie zastosują się do
niniejszego zakazu, będą usunięte z rekolekcji z powiadomieniem opiekunów. Uczestnicy
wyrażają zgodę na poddanie się badaniu alkomatem bądź narkotestem w obecności księdza
prowadzącego rekolekcje.
9. Na SRM obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych. Rodzeństwo powinno posiadać dokument
potwierdzający status rodzinny. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego zakazu, będą
usuwane ze spotkania z powiadomieniem opiekunów.
10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania SRM.

 

Ramowy plan wygląda tak…
Każdy dzień uwzględnia poranną i wieczorną modlitwę, Mszę św. z kazaniem i wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie dyskusyjne. Po przybyciu na miejsce dzielimy się na kilkuosobowe grupy, nad którymi opiekę sprawują animatorzy. W ramach grup uczestniczysz w spotkaniach dyskusyjnych, przygotowujesz oprawę liturgiczną Mszy św., pomagasz przy śniadaniu i kolacji (szwedzki stół). Na Sercańskich Rekolekcjach Młodzieżowych będziesz miał okazję skorzystania ze spowiedzi i osobistej rozmowy z kapłanem.

Koszt uczestnictwa w Rekolekcjach pod żaglami oraz na nartach uwzględnia korzystanie ze sprzętu sportowego oraz wsparcie doświadczonych instruktorów.

Zabierz ze sobą…
Pismo Święte, różaniec, Krzyżyk sercański (jeśli posiadasz), kartę uczestnictwa z przyklejonym dowodem wpłaty i podpisaną zgodą rodziców (zgoda dotyczy osób niepełnoletnich), legitymację szkolną, dowód osobisty (osoby pełnoletnie), dowód lub paszport (wyjazdy zagraniczne).

 

Najkorzystniejszy dojazd…
Swoboda k. Augustowa – PKP do Augustowa, skąd uczestnicy mogą liczyć na dowóz samochodem do docelowego miejsca Rekolekcji – pola namiotowego firmy „Sirocco” sąsiadującego z Państwową Stanicą Wodną w Swobodzie nad Jeziorem Studzienicznym. Po dotarciu na dworzec PKP lub PKS prosimy o kontakt telefoniczny z ks. Bogdanem Kuta pod numerem tel. +48 604 272 202.

Gliczarów Górny k. Bukowiny Tatrzańskiej – PKP do Zakopanego i autobusem albo busem do Gliczarowa Górnego. Z przystanku końcowego do remizy należy się cofnąć ok. 300 m.

Chorwacja, Czarnogóra, Mecedonia – miejscem spotkania jest parking przy kościele Księży Sercanów w Krakowie (ul. Saska 2), dojazd spod dworca PKP – autobus 185. Godzina spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

Koszyce Małe – PKP lub bus do Tarnowa, Dom Rekolekcyjny Księży Sercanów w Koszycach Małych znajduje się nieopodal Zgłobic, w odległości ok. 5 km od Tarnowa, przy ul. Głównej 45. Z dworca kolejowego lub autobusowego w Tarnowie do Koszyc Małych można dojechać miejską komunikacją.

Rozpoczęcie każdego turnusu krajowego dla młodzieży o godz. 18.00. Pierwszy dzień jest dniem zjazdu uczestników, a ostatni dniem wyjazdu.

Za bezpieczny dojazd i powrót młodzieży z Rekolekcji odpowiadają rodzice bądź opiekunowie grup, którym rodzice powierzają młodzież. Bezpieczny przyjazd i powrót mogą także zapewnić osoby z kadry prowadzącej Rekolekcje. W tym celu prosimy o kontakt z panią Elżbietą Kuta pod numerem tel. +48 602 439 696.

 

Pytania, sugestie lub wątpliwości? Warto zwrócić się do organizatora SRM…
Ks. Bogdan Kuta, tel. kom. +48 604 272 202
Koszyce Małe, ul. Główna 45, 33–111 Koszyce Wielkie

«